Základní kynologická organizace Kaplice 618 - Na Střelnici
ZKO Kaplice 618 Na Střelnici Úvodní stránka
Novinky Akce ZKO Naši členové Info pro členy Fotogalerie Videogalerie Odkazy Kontakt ZKO Kaplice - Na Střeknici - Cvičiště pro psy
Cvičiště pro psy Kaplice 618 - Na Střelnici

 

Info pro členy

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ 15.12.2018

 clenska-schuze-a-volba-noveho-vyboru-a-usneseni-15-12-2018.pdf

ZKO Kaplice

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ 17.12.2017

1.Členská schůze schvaluje:

 
Zprávu o činnosti ZKO Kaplice 618 za rok 2017

  Zprávu o stavu finančního hospodaření ZKO Kaplice 618 za rok 2017

  Zprávu správce cvičáku a výcvikáře za rok 2017

  Zprávu revizora účtu ZKO Kaplice za rok 2017

  Návrh předsedy p.Bartala nevybírat finační náhrady za neodpracované brigády za rok 2017.

  Kontrola usnesení z roku 2016 -zkontrolováno

2.Členská schůze schvaluje nové členy:

Ctibor Ryneš , Natálie Spreitzerová
  
3.Členská schůze ukládá:
výboru ZKO vypracovat plán obran měsíc dopředu a vyvěsit do vývěstní skříňky zodpovídá předseda p. Bartal a figurant p. Walter
 
Usnesení z členské schůze ZKO Kaplice 618 bylo schváleno 19 členy .

Návrhová komise ve složení :   Bínová Renata , Ferenčíková Jana

Zpracováno dne: 17.12.2017

Bínová Renata , Ferenčíková Jana

ZKO Kaplice

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ 17.12.2016

1.Členská schůze schvaluje:

 
Zprávu o činnosti ZKO Kaplice 618 za rok 2016
  Zprávu o stavu finančního hospodaření ZKO Kaplice 618 za rok 2016
  Zprávu revizora účtu ZKO Kaplice za rok 2016

2.Členská schůze schvaluje nové členy:

Bílek , Bublíková, Bandíková, Durychová, Kališ, Walterová
  
Členská schůze ukládá:
výboru ZKO zorganizování nedělního výcviku mezi výcvikářem Klimešem,Ferenčíkovou a Bínovou

výbor ZKO provede nákup nových rukávů zodpovídá figurant Walter a předseda Bartal

jednatel a pokladník Císař bude jednou měsíčně  vyúčtovávat kantýnu 

členská schůze ukládá ZKO připravit návrh k zakoupení triček , mikin nebo vest pro členy ZKO

Kontrola usnesení z roku 2015 -zkontrolováno
 
Usnesení z členské schůze ZKO Kaplice 618 bylo schváleno 10 členy 1 se zdržel hlasování.

 Zpracovala dne:17.12.2016 Bínová

 

 

ZKO Kaplice

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ 19.12.2015

1. Zahájení členské schůze ZKO-p.J.Císař
2.Volba návrhové  a volební komise ZKO
3.Zpráva o činnosti ZKO v roce 2015-p.J.Bartal
4.Zpráva o finančním hospodaření ZKO v roce 2015-p.J.Císař
5.Zpráva správce cvičáku a výcvikáře ZKO v roce 2015 -p.V.Klimeš
6.Zpráva revizora účtu ZKO v roce 2015 -p.A.Korbelová
7.Diskuze
8.Usnesení
9.Závěr
 zpracovala:dne30.1.2016 Ferenčíková Jana

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI 618 KONANÉ DNE 19.12.2015

 1-Členskou schůzi zahájil a přivítal přítomné členy p.J.Císař
 2-Na členské schůzi bylo přítomno 11 členů,omluveni 3 členové z 20členů
 3-Členská schůze byla usnesení schopna.
 4-Volba návrhové komise:navrženi-p.Ferenčíková
                                                         p.Skipalová
                                                         p.Tomešová
 5-Návrhová komise byla schválena 11 členy
 6-Zprávu o činnosti ZKO přednesl p.Bartal-akce konané v roce 2015
        *21.3.Seminář a výcvikový den obran s p.Pejšou
        *8.5. Ukázky výcviku psů a canisterapie na Slavnostech v Besednici
        *9.5. II.ročník Jarního toulání přírodou kolem Kaplice-pochod s prvky dogtrekkingu
        * 23.5. VII.ročník Stopařského závodu O pohár ZKO Kaplice/kategorie ZVV1 - ZM/
        *30.5.Vzpomínkové posezení u příležitosti 50.výročí založení kynologie v Kaplici
        *31.5.Ukázka výcviku psů pro děti-Den dětí v obci Omleničky
        *10.-11.10.MČR stopařů mládeže-akce neproběhla z  důvodu neschválení rozpočtu pro konání akce
                     v naší ZKO/výbor rozhodl ,že z tohoto důvodu se akce pořádat nebude-usnesení zasláno na
                     ČKS p.Šiškovi/
         *17.10.Den pro Vašeho psa

Zprávu o činnosti hospodaření ZKO přednesl p.Císař
     -zhodnocení financí za rok 2015
     -sponzorské dary na pořádané akce
     -vyúčtování nedělních výcviků
     -administrativa
     -polplatky za kotce
     -dotace na sportovní činnost od města Kaplice/20.000Kč/
     -zpráva o financích ZKO byla pro všechny členy k nahlédnutí
     -poplatky  na rok 2016 -členská známka pro členy:               150Kč
                                           členská známka pro nové členy:      160Kč
                                           klubový poplatek na rok člen:            600Kč
                                           neodpracované brigády:                  50Kč/hod.

Zpráva revizora účtu-p.Korbelová -vše v pořádku

Zpráva správce cvičáku a výcvikáře za rok 2015 -p.Klimeš
    -zpráva správce nebyla připravena

Diskuze

-p,Korbelová-obnovit školku pro štěňátka v naší ZKO
-p.Němec-upřesnit brigády,naplánovat vždy dopředu,naplánovat podle akcí,které se budou pořádat,
                 naplánovat průběh a pracovní náplň brigád,vyvěsit na nástěnku ve venkovním prostoru ZKO
-p.Skipalová a p,Tomešová-vytvoření databáze pro bývalé členy ZKO/setkání,výpomoc atd./sympatizatéři   
-schválení nového člena p.Daniše

Usnesení  mimo zápis

Ukončení
Schůzi ukončil p.Císař

Zpracovala dne:30.1.2016 Ferenčíková

 
USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ 19.12.2015

1.Členská schůze schvaluje:

  Zprávu o činnosti ZKO Kaplice 618 za rok 2015
  Zprávu o stavu finančního hospodaření ZKO Kaplice 618 za rok 2015
  Zprávu revizora účtu ZKO Kaplice za rok 2015

2.Členská schůze bere na vědomí:
  Ukončení členství na vlastní žádost:p.Dvořáková
                                                            p.Skipalová
                                                            p.Tomešová
 Dořešit členství s p.Moravcovou/domluví p.Bartal/
 Domluvit a naplánovat školku pro štěňata v naší ZKO/výbor ZKO/
 Brigády-dořešit naplánování,uspořádání,vyvěsit venku v areálu ZKO
 Naplánovat trasu a úkoly na trase pro III.ročník Jarního toulání po Kaplicku-zajistí p.Klimeš
 Nový člen ZKO:p.Daniš
 Vytvoření databáze sympatizaterů naší ZKO
 Plánované akce ZKO na rok 2016:
   16.4. Zkoušky podle zkušebního řádu IPO a NZŘ
   23.4. III.ročník Jarního toulání přírodou kolem Kaplicka s prvky dogtrekkingu
   28.5.VI.ročník Obranářského závodu O pohár ZKO Kaplice
           kategorie ZM-ZVV1-IPO3
   24.9. VIII.ročník Stopařského závodu O pohár ZKO Kaplice
          kategorie ZVV1-ZM
   29.10.Bonitace Německých ovčáků
Vyhlášení mimořádné brigády do konce ledna 2016/pro členy kteří nemají splněné br.hodiny za rok 2015/

Členská schůze ukládá:
 p.Klimeš-zpracovat správu správce cvičáku a výcvikáře za rok 2015/do 31.12. 2015/

Inventura materiálu ZKO -zajistí p.Němec a p.Bartal/do 31.1.2016/

Návrhová komise ve složení: p.Ferenčíková
                                               p.Skipalová
                                               p.Tomešová

Kontrola usnesení z roku 2014 -zkontrolováno
 
Usnesení z členské schůze ZKO Kaplice 618 bylo schváleno 11 členy.

 Zpracovala dne:30.1.2016 Ferenčíková

 

ZKO Kaplice

Archiv 2007 - 2013-2014-2015

ZKO Kaplice

 
 

 

 

 

 

 

Design by Toxaro.cz - grafické studio Petra Vítková | Administrace

ZKO Kaplice 618 - Na Střelnici